پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب )

نویسندگان: محمد غفوری , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشست منطقه ای زمین در اثر برداشت بی رویه آب زیرزمینی در نقاط مختلفی از جهان و دشت های زیادی از ایران گزارش گردیده است. در این تحقیق رابطه بین افت سطح آب و نشست زمین و تأثیر آن بر گسیختگی جدار چاه های آب مورد بررسی قرار گرفته است. دشت مشهد در طول 40 سال گذشته با افت 60 متری سطح آب مواجه بوده است. این افت سبب نشست زمین در محدوده ای از دشت شده است. آثار نشست به صورت گسیختگی و کج شدگی لوله های جدار نمایان بوده و موجب ایجاد مشکلاتی برای کشاورزان گردیده است. و با توجه به پارامترهای زمین شناسی، عوامل تأثیرگذار بر گسیختگی لوله GPS در این مقاله بر اساس آمارهای چندین ساله، داده های ایستگاههای های جدار چاههای دشت مشهد که سالانه خسارتهای فراوانی را بوجود میآورد مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای لازم جهت کاهش این پدیده ارائه شده است

کلمات کلیدی

, آبهای زیرزمینی, نشست زمین, دشت مشهد, گسیختگی لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015721,
author = {غفوری, محمد and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبهای زیرزمینی، نشست زمین، دشت مشهد، گسیختگی لوله جدار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب
%A غفوری, محمد
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]