سومین کنگره علوم دامی کشور , 2009-01-04

عنوان : ( تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس )

نویسندگان: موسوی , تربتی نژاد , علیرضا فروغی , زره داران , عباسعلی ناصریان , قاسمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس

کلمات کلیدی

تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015771,
author = {موسوی and تربتی نژاد and علیرضا فروغی and زره داران and ناصریان, عباسعلی and قاسمی نژاد},
title = {تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس
%A موسوی
%A تربتی نژاد
%A علیرضا فروغی
%A زره داران
%A ناصریان, عباسعلی
%A قاسمی نژاد
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2009

[Download]