دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2007-05-16

عنوان : ( ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته

کلمات کلیدی

ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015772,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی},
title = {ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته},
booktitle = {دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%J دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
%D 2007

[Download]