دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2007-05-16

عنوان : ( تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

کلمات کلیدی

تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015773,
author = {بیات کوهسار, جواد and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and صفری, رشید},
title = {تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین},
booktitle = {دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین
%A بیات کوهسار, جواد
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A صفری, رشید
%J دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
%D 2007

[Download]