سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2007-11-21

عنوان : ( اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار )

نویسندگان: مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار

کلمات کلیدی

, اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس, پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015776,
author = {چاجی, مرتضی and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار},
booktitle = {سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار
%A چاجی, مرتضی
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2007

[Download]