سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2007-11-21

عنوان : ( اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته

کلمات کلیدی

اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015778,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی},
title = {اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته},
booktitle = {سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2007

[Download]