سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2007-11-21

عنوان : ( اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده )

نویسندگان: مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده

کلمات کلیدی

اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015779,
author = {چاجی, مرتضی and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده},
booktitle = {سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده
%A چاجی, مرتضی
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2007

[Download]