تدبیر, دوره (18), شماره (127), سال (2007-10) , صفحات (36-40)

عنوان : ( تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , علی کاظم شیخیان , علی فتحی تلگرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تاریخ فناوری، هیچ پدیده ای امکانات و هیجانات تکنولوژی بی سیم را نداشته است.

کلمات کلیدی

, تجارت سیار, فناوری اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015799,
author = {دعائی, حبیب اله and شیخیان, علی کاظم and فتحی تلگرد, علی},
title = {تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات},
journal = {تدبیر},
year = {2007},
volume = {18},
number = {127},
month = {October},
issn = {1022-7199},
pages = {36--40},
numpages = {4},
keywords = {تجارت سیار، فناوری اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات
%A دعائی, حبیب اله
%A شیخیان, علی کاظم
%A فتحی تلگرد, علی
%J تدبیر
%@ 1022-7199
%D 2007

[Download]