پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی )

نویسندگان: مهدی رضوی سطوتی , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداساز های لرزه ای روشی نوین در ساخت سازه ای مقاوم در برابر زلزله هستند. در این مقاله یک نمونه جدا ساز که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته با استفاده از روابط تئوری و نرم افزار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جداسازهای لرزه ای , آنالیز غیر خطی, شکل , ابعاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015806,
author = {مهدی رضوی سطوتی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جداسازهای لرزه ای ، آنالیز غیر خطی، شکل ، ابعاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی
%A مهدی رضوی سطوتی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]