پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده )

نویسندگان: پدرام محمودی , حسن حاجی کاظمی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک وع دیافراگم شکل پذیر از نوع مهاربندی تسلیم شونده بدون کمانش مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بهسازی , پل , دیافراگم , شکل پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015807,
author = {محمودی, پدرام and حاجی کاظمی, حسن and کرم الدین, عباس},
title = {بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بهسازی ، پل ، دیافراگم ، شکل پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده
%A محمودی, پدرام
%A حاجی کاظمی, حسن
%A کرم الدین, عباس
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]