پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق )

نویسندگان: مریم ابارشی , محمدرضا جعفرزاده , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست سد همواره به عنوان یک حادثه با مخاطرات فوق العاده تلقی می شود. ارزیابی درجه خطر پذیری مناطق پایین به پارامترهای متعددی از قبیل زمان فرار، عمق و سرعت جریان بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار ARC VIEW و MIKE11 ، مسئله شکست سد طرق در نزدیکی شهر مشهد بررسی می شود و پهنه آب گرفتکی نواحی پایین دست مشخص می گردد. آن گاه با شبکه بندی این مناطق، میزان خطر پذیری آن ها با توجه به پارامترهای مخاطره تعیین می شود.

کلمات کلیدی

, شکست سد, عمق آب گرفتگی, سرعت جریان, زمان فرار, ماتریس مخاطره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015808,
author = {ابارشی, مریم and جعفرزاده, محمدرضا and حسینی, سیدمحمود},
title = {بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شکست سد، عمق آب گرفتگی، سرعت جریان، زمان فرار، ماتریس مخاطره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق
%A ابارشی, مریم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A حسینی, سیدمحمود
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]