پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حسین عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ، روشی برای تهیه یک مدل ساده از مهاربندهای کمانش ناپذیر ارائه میگردد. بعد از معرفی اجزاء با در نظر گرفتن تمامی مواد Ansys مهاربندهای کمانش ناپذیر، یک نمونه از این نوع مهاربند در نرم افزار اجزاء محدود مورد استفاده مدلسازی میشود. بعد از تأیید مدل نمونه واقعی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در دسترس که توسط تحلیل غیر خطی دینامیکی صورت میپذیرد، مدل ساده مورد نظر ساخته میشود. این مدل شامل فولاد هسته و فنر میباشد. در ادامه روشی برای یافتن سختی فنر ارائه میگردد. در نهایت مشخص شد که وجود فنر مانع از کمانش هسته میشود و به علاوه هر اندازه مشبندی ریزتر باشد مقدار ثابت فنر کوچکتری به دست میآید. همچنین اختلاف نتایج نرم افزاری با نتایج آزمایشگاهی کمتر از 5درصد میباشد.

کلمات کلیدی

, مهاربند کمانش ناپذیر , مدلسازی , فنر , تحلیل دینامیکی غیرخطی , مش بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015828,
author = {شریعتمدار, هاشم and عباس زاده, حسین},
title = {مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاربند کمانش ناپذیر ، مدلسازی ، فنر ، تحلیل دینامیکی غیرخطی ، مش بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود
%A شریعتمدار, هاشم
%A عباس زاده, حسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]