پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , محمد صادق اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق انجام شده، بررسی اثرات تغییر در نسبت تنظیم میراگرهای جرمی غیر فعال در مقایسه با یک میراگر جرمی می باشد . با توجه به اینکه سازه های ساختمانی از میرایی کمی برخوردارند، با استفاده از میراگرهای جرمی غیر فعال می توان میرایی سازه ها را افزایش دادکه نتیجه ی آن کاهش پاسخ لرزه ای سازه می باشد.این تحقیق برقاب بتنی 16 طبقه که معرف یک سازه با ارتفاع متوسط می باشد،متمرکز شده است. شتاب نگاشتهای مورد استفاده جهت آنالیز تاریخچه زمانی، شتاب نگاشت میدان نزدیک بم و شتاب نگاشت میدان دور السنترو می باشد .نتایج آنالیز نشان می دهد که با توزیع جرم در طبقات، علاوه بر کاهش قابل قبول در تغییر مکانها،شتاب طبقات نیز کاهشی در حدود 6 % تا 10 % نسبت به حالت تک جرم دارند.کلیه محاسبات صورت گرفته است. (Matlab) توسط نرم افزارمطلب

کلمات کلیدی

, میراگرهای جرمی غیرفعال, آنالیز تاریخچه زمانی, کاهش تغییر مکان و شتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015829,
author = {شریعتمدار, هاشم and محمد صادق اکبرزاده},
title = {کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میراگرهای جرمی غیرفعال، آنالیز تاریخچه زمانی، کاهش تغییر مکان و شتاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال
%A شریعتمدار, هاشم
%A محمد صادق اکبرزاده
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]