اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (7), شماره (28), سال (2007-3) , صفحات (107-113)

عنوان : ( بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل )

نویسندگان: محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل

کلمات کلیدی

, خشونت , مردان, زنان, خانواده , اردبیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015836,
author = {محمد نریمانی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2007},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {1028-6918},
pages = {107--113},
numpages = {6},
keywords = {خشونت ،مردان، زنان، خانواده ، اردبیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل
%A محمد نریمانی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2007

[Download]