پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل )

نویسندگان: محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین عمق و حجم آبشستگی اطراف سازه از این بابت دارای اهمیت است که اولا بیانگر میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده و ثانیادر طراحی ابعاد فونداسیون سازه هایی که در مسیر جریان آب قرار دارند لازم است طراح از میزان و نحوه ی آبشستگی در این نوع سازه ها آگاه باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی آبشستگی پای ههای کناری پل و تأثیر فاصله و زاویه ی آبشکن ها در دو ساحل سیلاب دشت کانال مرکب برکاهش میزان آبشستگی اطراف پایه پل می باشد. نتایج حاصله بیانگر کاهش بسیار زیاد آبشستگی اطراف د ماغه های کناری پل نسبت به حالت های شاهد می باشد.

کلمات کلیدی

, آبشستگی , دماغه پل , آبشکن , کانال مرکب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015847,
author = {سعادت نیا, محمد and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبشستگی ، دماغه پل ، آبشکن ، کانال مرکب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل
%A سعادت نیا, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]