چهارمین کنفرانس مهندسی مکانیک و دومین کنفرانس بین المللی , 1996-05-04

عنوان : ( تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی )

نویسندگان: عبدالعلی فرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی علت شکستن قطعه بوسیله بررسی مقطع شکسته شده انجام گرفته است. یک ارتباط علمی و منطقی بین تحلیل سطح مقطع شکسته شده و مکانیک شکست برقرار گردیده است.

کلمات کلیدی

, فراکتوگرافی, ماشین آلات راهسازی, مکانیک شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015854,
author = {فرزاد, عبدالعلی},
title = {تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مهندسی مکانیک و دومین کنفرانس بین المللی},
year = {1996},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فراکتوگرافی- ماشین آلات راهسازی- مکانیک شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی
%A فرزاد, عبدالعلی
%J چهارمین کنفرانس مهندسی مکانیک و دومین کنفرانس بین المللی
%D 1996

[Download]