پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک , 1997-05-04

عنوان : ( طراحی قالب در شکل دادن فلزات )

نویسندگان: عبدالعلی فرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ کرنش و نرخ تغییرشکل در هر پروسه تغییرشکل در خواص مکانیکی و کیفیت محصول اثر می گذارد. در این مقاله تأثیر شکل قالب بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی محصول مطالعه گردیده است.

کلمات کلیدی

, طراحی قالب, اکستروژن, کرنش برشی اضافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015855,
author = {فرزاد, عبدالعلی},
title = {طراحی قالب در شکل دادن فلزات},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک},
year = {1997},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {طراحی قالب- اکستروژن- کرنش برشی اضافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی قالب در شکل دادن فلزات
%A فرزاد, عبدالعلی
%J پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
%D 1997

[Download]