کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی )

نویسندگان: لیلا محمدزاده , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ماهیت ارزشیابی توصیفی میتوان با فعال سازی هوش هیجانی مقدمات یادگیری مادامالعمر را تدارک دید.

کلمات کلیدی

, یادگیری مادام العمر, هوش هیجانی , ارزشیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015916,
author = {محمدزاده, لیلا and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یادگیری مادام العمر-هوش هیجانی - ارزشیابی توصیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی
%A محمدزاده, لیلا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری
%D 2009

[Download]