پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب )

نویسندگان: امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , سینا سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخازن ذخیره آب بایستی پس از وقوع زلزله نیز قابل استفاده باشند زیرا برآورد کننده نیازهای اولیه از جمله آبرسانی در زمان آتش نشانی و تأمین کننده آب مصرفی مردم می باشند. بنابراین درک صحیح از رفتار لرزه ای این نوع سازه ها هم برای ایمن بودن آنها و هم برای کاهش هزینه های نگهداری ضروری است. محاسبه فشار هیدرودینامیکی مهمترین مسئله در تحلیل سیستم های آب و سازه می باشد. در آیین نامه های طراحی، فشارهیدرولیکی آب بر روی بدنه مخزن با فرض صلب بودن دیوارها بدست آمده است. در این مقاله به منظور در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری دیوارها در محاسبه فشار هیدرودینامیکی و هم در تحلیل دینامیکی سازه از روش المان محدود به صورت حل گام به گام استفاده شده است. بنابراین دیوارهای مخازن مستطیلی با مقاطع مختلف منشوری و غیر منشوری مدل گردیده و پس از تحلیل تاریخچه زمانی تحت شتاب افقی زمین، پاسخ های دینامیکی شامل تغییر مکان ها، برش های پایه و فشارهای هیدرودینامیکی بررسی شده اند.

کلمات کلیدی

, فشارهای هیدرودینامیکی, انعطاف پذیری دیوارها, المان محدود, مخزن آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015923,
author = {قدس, امیر صمد and اصفهانی, محمدرضا and سینائی, سینا},
title = {بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فشارهای هیدرودینامیکی، انعطاف پذیری دیوارها، المان محدود، مخزن آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب
%A قدس, امیر صمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سینائی, سینا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]