پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال )

نویسندگان: ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خسارت‌های زمان بهره‌برداری از کارآیی پل‌ها می‌کاهند و ممکن است به شکست ناگهانی آن‌ها بیانجامند. آزمایش مودال و پردازش داده‌های ارتعاشی دریافتی، شناسایی و مکان‌یابی این خسارت‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. این مقاله با کمک کرنش‌های مودال تجربی به بررسی دو گونه از خسارت‌هایی که در زمان بهره‌برداری از پل‌ها رخ می‌دهند، می‌پردازد. خسارت‌های مورد بحث شامل خسارت‌های سطحی ناشی از تباهی بتن در شاه‌تیرهای جعبه‌ای پیش‌تنیده و خسارت‌های ناشی از ترک‌های خستگی در تیرورق پل‌هاست. این خسارت‌ها روی نمونه‌های تمام‌مقیاس شبیه‌سازی شده‌اند که در این پژوهش داده‌های مودال وابسته به نخستین شکل مود ارتعاشی آن‌ها پردازش می‌شوند. کرنش‌های مودال تجربی با کمک روش بهینه‌سازی محدودیت‌دار به دست می‌آیند. تغییرات کرنش‌های مودال و روش پیشنهادی بردارهای Ritz در فضای کرنش‌ها، الگوهای خسارت را نتیجه می‌دهد که با مشاهدات تجربی هماهنگی دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که با کرنش‌های مودال می‌توان خسارت‌های زمان بهره‌برداری را در پل‌ها شناسایی و برای پیشگیری از گسترش آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: داده‌های مودال, بردارهای Ritz, خسارت, شکل مود, کرنش مودال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015924,
author = {بقیعی, ندا and اصفهانی, محمدرضا and مسلم, کاظم},
title = {ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: داده‌های مودال، بردارهای Ritz، خسارت، شکل مود، کرنش مودال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال
%A بقیعی, ندا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A مسلم, کاظم
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]