سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب )

نویسندگان: نفیسه صداقت , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حمید طباطبایی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله فروشنده دوره گرد یکی از مسائل NP-Complete در حوزه مسایل بهینه سازی ترکیباتی می باشد الگوریتم های ژنتیک برای حل این مسئله نسبت به روش های متداول بسیار کاراتر می باشند. تا کنون عملگرها و روش های مختلفی برای بهبود کارایی الگوریتم های ژنتیک برای حل این مسئله ارائه شده است. با این وجود استفاده همزمان از این روش ها، موجب افت کارایی الگوریتم های ژنتیک می شود. که این مشکل بعلت همگرایی زودرس الگوریتم های ژنتیک بوجود می آید. در این مقاله علاوه بر اینکه برای تعیین جمعیت اولیه از روش نزدیکترین همسایه استفاده می کنیم. از عملگرهای برش حریصانه و untwist نیز برای رسیدن به جواب های بهتر کمک می گیریم. با این روش تنوع در جمعیت بسیار کاهش می یابد، در این حال برای حفظ تنوع بخشی از ضعیف ترین افراد جمعیت را در هر نسل انتخاب کرده و با انجام اصلاحاتی بر روی آن ها مستقیما آن ها را به نسل بعد منتقل می کنیم. در اینصورت علاوه بر این که از همگرایی زودرس جلوگیری کرده ایم. میزان تنوع در جمعیت را نیز در حد متعادلی حفظ می کنیم و بدین شکل بخش های بیشتری از فضای جستجو را کاوش می کنیم. نتایج حاصل از شبیه سازی این الگوریتم کارایی بالای این روش را در یافتن جواب های نزدیک بهینه با کوچکترین جمعیت و کمترین تعداد نسل تکامل ، در مقایسه با دیگر روش ها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, اصلاح, الگوریتم های ژنتیک, تنوع , فروشنده دوره گرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015925,
author = {نفیسه صداقت and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and حمید طباطبایی یزدی},
title = {استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {اصلاح- الگوریتم های ژنتیک- تنوع - فروشنده دوره گرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب
%A نفیسه صداقت
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A حمید طباطبایی یزدی
%J سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]