سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش )

نویسندگان: سمیه صالحی زارعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم که در سال های اخیربسیار مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی در بهینه سازی شبکه های توزیع و کاهش حمل و نقل ایفا می کند، مساله مسیر یابی وسایل نقلیه می باشد. مسیر یابی وسایل نقلیه یکی از شناخته ترین مسائل بهینه سازی ترکیبی بشمار می رود که هدف آن طراحی مجموعه ی بهینه ای از مسیرها برای سرویس دهی مشتریان است بگونه ای که با محدودیت های داده شده خصوصا محدودیت پنجره زمانی سازگار باشد.این مساله از جمله مسایل پیچیدهnp است که در آن تعداد محاسبات لازم برای رسیدن به جواب بهبنه با افزایش اندازه مساله بطور نمایی رشد می کند حل این مساله با استفاده از روش های دقیق مستلزم صرف زمان زیادی برای انجام محاسبات می باشد. روش های ابتکاری نیز اغلب بدلیل گرفتار شدن در بهینه های موضعی به جواب بهینه مطلق منجر نمی گردد. در این مقاله، یک روش ترکیبی شامل الگوریتم ژنتیک و تبرید تدریجی ارائه می شود که در آن از فرایند تبرید تدریجی برای کنترل عملگر جهش استفاده شده است. کارایی این الگوریتم با 56 نمونه ی سولومن مورد ارزیابی قرار گرفته و در 30 نمونه از آنها بهترین نتایج را بدست آورده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, تبرید تدریجی, مساله مسیر یابی وسایل نقلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015926,
author = {صالحی زارعی, سمیه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک- تبرید تدریجی- مساله مسیر یابی وسایل نقلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش
%A صالحی زارعی, سمیه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]