سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی )

نویسندگان: آزاده سلطانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمود نقیب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر الگوریتم ها قوانین وابستگی را به کمک مجموعه های پر تکرار می سازند. انها برای یافتن مجموعه های پر تکرار به شمارش تکرار اقلام نیاز دارند. در این شمارش اگر یک قلم کالا دقیقا در تراکنش وجود داشته باشد یکی به تعداد اضافه می شود در این شیوه شباهت های مفهومی که ممکن است بین اقلام وجود داشته باشند در نظر گرفته نمی شوند. به عنوان مثال اگر قانون وجود دارد و شبیه به هم هستند آنگاه قانون نیز باید تا حدی برقرار باشد. الگوریتم هایی نیز وجود دارند که شباهت مفهومی را در نظر می گیرند اما هدف انها تعمیم بخشیدن به قوانین است. در الگوریتم پیشنهادی سعی شده است تا به کمک شباهت های مفهومی موجود بین داده ها قواعد وابستگی کاملتری بدست اید. هدف این الگوریتم، تعمیم قوانین نیست، بلکه با تمرکز روی هر قلم کالا، سعی در یافتن کلیه قوانین برای آن کالا دارد. به عبارت دیگر این الگوریتم علاوه بر تولید قوانین قبلی برای هر کالا، قوانین جدیدی را می یابد که تنها با در نظر گرفتن شباهت های مفهومی ایجاد می شوند. شباهت های مفهومی را می توان به کمک آنتالوژی فازی به دست آورد.

کلمات کلیدی

, انتالوژی فازی, الگوریتم های فازی کشف قواعد وابستگی, قواعد وابستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015927,
author = {سلطانی, آزاده and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نقیب زاده, محمود},
title = {کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {انتالوژی فازی- الگوریتم های فازی کشف قواعد وابستگی- قواعد وابستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی
%A سلطانی, آزاده
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نقیب زاده, محمود
%J سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]