سمینار بررسی اعتیاد جوانان , 1998-07-18

عنوان : ( بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید کاظم رسول زاده طباطبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها

کلمات کلیدی

, ویژگیهای روانی, عاطفی و رفتاری , معتادین, جوان, بازپروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015947,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سید کاظم رسول زاده طباطبایی},
title = {بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها},
booktitle = {سمینار بررسی اعتیاد جوانان},
year = {1998},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری ، معتادین، جوان، بازپروری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سید کاظم رسول زاده طباطبایی
%J سمینار بررسی اعتیاد جوانان
%D 1998

[Download]