همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضا زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی

کلمات کلیدی

تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015951,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شور, محمود and شمسعلی رضا زاده},
title = {تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی},
booktitle = {همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شور, محمود
%A شمسعلی رضا زاده
%J همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]