علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد, دوره (1), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (46-53)

عنوان : ( رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد نریمانی , عباس ابوالقاسمی , مسعود گنجی , یوسف خنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران

کلمات کلیدی

, صفات شخصیتی , استرس, مهارتهای مقابله , عملکرد شغلی , پرستاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015952,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and محمد نریمانی and عباس ابوالقاسمی and مسعود گنجی and یوسف خنیا},
title = {رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران},
journal = {علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2006},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7594},
pages = {46--53},
numpages = {7},
keywords = {صفات شخصیتی ، استرس، مهارتهای مقابله ، عملکرد شغلی ،پرستاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A محمد نریمانی
%A عباس ابوالقاسمی
%A مسعود گنجی
%A یوسف خنیا
%J علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-7594
%D 2006

[Download]