همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت

کلمات کلیدی

مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015953,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شور, محمود and شمسعلی رضازاده},
title = {مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت},
booktitle = {همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شور, محمود
%A شمسعلی رضازاده
%J همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]