بزرگداشت رشیدالدین میبدی , 1999-09-08

عنوان : ( کشف الأسرار در میزان نقد عربی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نکته های ظریف ولطیف ادبی که در معانی واژه ها وتعبیرات برداشت ها وتفاوت های زیادی را ایجاد می کنند مورد نقد وبررسی قرار گرفته واز این رهگذر قدرت علمی وادبی مفسر مورد تأیید وثبوت قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کشف الاسرار, میبدی, تفسیر, ادبیات عربی, نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015958,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {کشف الأسرار در میزان نقد عربی},
booktitle = {بزرگداشت رشیدالدین میبدی},
year = {1999},
location = {میبد, ايران},
keywords = {کشف الاسرار- میبدی- تفسیر- ادبیات عربی- نقد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کشف الأسرار در میزان نقد عربی
%A اکبری, صاحبعلی
%J بزرگداشت رشیدالدین میبدی
%D 1999

[Download]