نکو داشت استاد دکترسیدمحمدعلوی مقدم , 2001-06-08

عنوان : ( مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدح پیامبر گرامی اسلام در اشعار سیدرضاموسوی هندی - که یکی از شاعران معاصر عربی است- مورد نقد وبررسی وتحلیل ادبی قرار گرفته وبا دیگر شاعران مدیحه سرا مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مدح, رسول اکرم(ص), سیدرضا موسوی, ادبیات عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015959,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی},
booktitle = {نکو داشت استاد دکترسیدمحمدعلوی مقدم},
year = {2001},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {مدح- رسول اکرم(ص)- سیدرضا موسوی- ادبیات عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی
%A اکبری, صاحبعلی
%J نکو داشت استاد دکترسیدمحمدعلوی مقدم
%D 2001

[Download]