همایش بررسی اندیشه های اخلاقی وعرفانی امام خمینی- ره , 2003-06-03

عنوان : ( سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اشعار عرفانی بطور عام و معنای واژه عشق بطور خاص در دیوان امام خمینی- رحمة الله علیه- مورد نقد وبررسی وتحلیل ادبی قرار گرفته وجامع الاطراف بودن ایشان به اثبات رسیده است.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, عشق, عرفان, ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015961,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه.},
booktitle = {همایش بررسی اندیشه های اخلاقی وعرفانی امام خمینی- ره},
year = {2003},
location = {قم, ايران},
keywords = {امام خمینی- عشق- عرفان- ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه.
%A اکبری, صاحبعلی
%J همایش بررسی اندیشه های اخلاقی وعرفانی امام خمینی- ره
%D 2003

[Download]