دومین همایش مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور , 2005-07-02

عنوان : ( روش تدریس عروض )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از بررسی ویژگی های مدرس بطور عام ومدرس درس عروض عربی بطور خاص، نمونه های کاربردی روش تدریس عروض ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, عروض, ادبیات عربی, مدرس, روش های تدریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015963,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {روش تدریس عروض},
booktitle = {دومین همایش مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور},
year = {2005},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {عروض- ادبیات عربی- مدرس- روش های تدریس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش تدریس عروض
%A اکبری, صاحبعلی
%J دومین همایش مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور
%D 2005

[Download]