ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2010-05-11

عنوان : ( مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به مشترکات واختلافات موجود میان دو زبان وادبیات عربی وفارسی اشاره شده وموضوعات مورد توجه توسط شاعران وادیبان دو ملت عرب وایران مورد تحلیل ونقد وبررسی ادبی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مشترکات, ادب عربی, ادب فارسی, ادب تطبیقی, مضامین , معراج نبوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015965,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی},
booktitle = {ادبیات تطبیقی فارسی و عربی},
year = {2010},
location = {بیروت, لبنان},
keywords = {مشترکات- ادب عربی- ادب فارسی- ادب تطبیقی- مضامین - معراج نبوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی
%A اکبری, صاحبعلی
%J ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
%D 2010

[Download]