دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (25-33)

عنوان : ( بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین )

نویسندگان: حمیدرضا فلاحی , محمدتقی عبادی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی هدایتی , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان دارویی می تواند ما را در رسیدن به روشی پایدار در کنترل عوامل بیماری زا رهنمون سازد. باکتری سالمونلا یکی از عوامل مهم ایجاد بیماریهای عفونی در انسان و دام می باشد. از این رو آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار و به روش سنجش حساسیت به روش انتشار از دیسک بر اساس روش استاندارد bauer-kirby، بر روی اثرات ضد باکتریایی اسانس خالص شش گونه گیاه دارویی: نعناع فلفلی (Mentha piperita)، آویشن باغی (Thymus vulgaris)، رزماری(Rosmarinus officinalis)، زیره سیاه (Bunium persicum)، اکالیپتوس(Eucalyptus globulus) و بومادران (Achillea millefolium) و همچنین آنتی بیوتیک استرپتومایسین بر روی پنج باکتری سالمونلای جدا شده از پوسته تخم مرغ و دو نمونه استاندارد سالمونلا تایفی موریوم (Salmonella Typhimurium) و سالمونلا اینترتیدیس (Salmonella Entertidis) تهیه شده از مؤسسه رازی اجرا گردید. نتایج حاصله نشان دهنده اثرات بازدارندگی معنی دار اسانس گیاهان مذکور بر روی رشد باکتری سالمونلا بود. بیشترین و کمترین اثر به ترتیب در اسانس آویشن باغی (میانگین قطر هاله ممانعت از رشد باکتری، 6/25 میلی متر) و اکالیپتوس (میانگین قطر هاله ممانعت از رشد باکتری، 4/3 میلی متر) مشاهده گردید. بر طبق نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد که از اسانس آویشن باغی در کنترل باکتری سالمونلا استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, اسانس, ضد باکتریایی, سالمونلا, استرپتومایسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015990,
author = {فلاحی, حمیدرضا and عبادی, محمدتقی and رضوانی مقدم, پرویز and مهدی هدایتی and طریقی, سعید},
title = {بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6873},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {گیاهان دارویی، اسانس، ضد باکتریایی، سالمونلا، استرپتومایسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین
%A فلاحی, حمیدرضا
%A عبادی, محمدتقی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مهدی هدایتی
%A طریقی, سعید
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2010

[Download]