پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق )

نویسندگان: مجتبی طاهری , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرار گیری دو کانال در کجاورت یکدیگر در شرائط عملی رخ می دهد. در بسیاری از موارد ممکن است نیاز به احداث دو کانال در مجاورت یکدیگر باشد.

کلمات کلیدی

, دیواره جدا کننده, کنتورهای سرعت, مدل سه بعدی Fluent, زبری جذار, تنش برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015998,
author = {طاهری, مجتبی and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دیواره جدا کننده، کنتورهای سرعت، مدل سه بعدی Fluent، زبری جذار، تنش برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق
%A طاهری, مجتبی
%A فغفور مغربی, محمود
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]