پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی )

نویسندگان: علی شهرکی , ناصر تجبر , محمدرضا علی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

LaMnO چکیده: در این پژوهش، منگنایت لانتانیوم ٣ با استفاده از دستگاه آسیای گلوله ای پر انرژی SPEX 8000و گرماده ی درآو ره در دماهای پائین تهیه شده است .

کلمات کلیدی

, واژه های آلیدی: آلیاژ سازی مکانیکی, منگنایت لانتانیوم, ساختار بلوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016029,
author = {شهرکی, علی and تجبر, ناصر and علی نژاد, محمدرضا},
title = {تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی},
booktitle = {پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های آلیدی: آلیاژ سازی مکانیکی، منگنایت لانتانیوم، ساختار بلوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی
%A شهرکی, علی
%A تجبر, ناصر
%A علی نژاد, محمدرضا
%J پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]