پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید )

نویسندگان: رحیم لطفی اوریمی , ناصر شاه طهماسبی , ناصر تجبر , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید

کلمات کلیدی

, توزیع ذرات, شیمیایی رسوبی, , CdS , واژههای کلیدی: نانوکریستال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016031,
author = {لطفی اوریمی, رحیم and شاه طهماسبی, ناصر and تجبر, ناصر and کمپانی, احمد},
title = {سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید},
booktitle = {پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توزیع ذرات، شیمیایی رسوبی، ،CdS ، واژههای کلیدی: نانوکریستال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید
%A لطفی اوریمی, رحیم
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A تجبر, ناصر
%A کمپانی, احمد
%J پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]