سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2009-10-26

عنوان : ( گل فشان ها و اثرات زیست محیطی آن؛ مثال هائی از شمال و جنوب ایران )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , سمانه کیانپور , عبدالمجید نادری بنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر متان بر روی شیمی استراتوسفر و تروپوسفر، به ویژه لایه اوزون، رادیکال های هیدروکسیل و ترکیبات دیگر حائز اهمیت است

کلمات کلیدی

, متان, محیط زیست, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016041,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and کیانپور, سمانه and عبدالمجید نادری بنی},
title = {گل فشان ها و اثرات زیست محیطی آن؛ مثال هائی از شمال و جنوب ایران},
booktitle = {سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {متان، محیط زیست، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گل فشان ها و اثرات زیست محیطی آن؛ مثال هائی از شمال و جنوب ایران
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A کیانپور, سمانه
%A عبدالمجید نادری بنی
%J سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2009

[Download]