اولین همایش بین المللی روش های تحقیق در علوم ، فنون ومهندسی , 2006-05-30

عنوان : ( تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله تاثیر ات اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی در امور پژوهش ، آموزش و آزمون های ورودی دانشگاه ها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, روش تحقیق , پژوهش - علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016050,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and هادی سعیدی رضوانی},
title = {تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی روش های تحقیق در علوم ، فنون ومهندسی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش تحقیق ، پژوهش - علوم تربیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A هادی سعیدی رضوانی
%J اولین همایش بین المللی روش های تحقیق در علوم ، فنون ومهندسی
%D 2006

[Download]