شانزدهمین گنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27

عنوان : ( گزارش یک مورد پیچ خوردگی گردن (Torticollis) در گوساله هلشتاین نوزاد )

نویسندگان: علی اسدی , غلامرضا محمدی , علی صفائیان , امید مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچ خوردگی گردن یا گردن پیچ (Torticollis ,wryneck) یک عارضه مادرزادی یا کتسابی در دامهای اهلی می باشد که در اثر انقباض یا اسپاسم مزمن عضلات گردن ایجاد می گردد.این نقیصه می تواند با انقباض اندامهای حرکتی نیز همراه باشد. در این گزارش یک مورد عارضه مادرزادی (Torticollis) درگوساله نرهلشتاین تازه متولد شده در یکی از گاوداریهای شیری اطراف تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفت. در معاینات بالینی چرخش گردن به طرف راست همراه با پیچ خوردگی مشاهده گردید. علاوه بر آن دام توانایی حرکت اندامهای حرکتی را نیز نداشت. در تاریخچه بیمار ، مسمومیت مادر گوساله با سم ارگانوفسفره فلومترین درماه هفت آبستنی وجود داشت.در منایع به علت عارضه (Torticollis) بطور دقیق اشاره نشده است.برخی عوامل نظیر ویروسها، آسیب عضلات گردن وستون فغرات ، تومورها می توانند مد نظر باشند.

کلمات کلیدی

, Torticollis , عارضه مادرزادی, گوساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016052,
author = {علی اسدی and محمدی, غلامرضا and علی صفائیان and امید مرادی},
title = {گزارش یک مورد پیچ خوردگی گردن (Torticollis) در گوساله هلشتاین نوزاد},
booktitle = {شانزدهمین گنگره دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Torticollis ، عارضه مادرزادی، گوساله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد پیچ خوردگی گردن (Torticollis) در گوساله هلشتاین نوزاد
%A علی اسدی
%A محمدی, غلامرضا
%A علی صفائیان
%A امید مرادی
%J شانزدهمین گنگره دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]