کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ماده چگال , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 )

نویسندگان: لیلی متولی زاده نایینی , ناصر تجبر , محمدرضا علی نژاد , فائز پورآرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش انبساط گرمایی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 در بازه دمایی 50 تا 300 کلوین و مغناطوتنگش موازی و عمودی در دو دمای 100 و 300 کلوین و در مدان های مغناطیسی تا 6 تسلا بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2, مغناطوتنگش موازی , پادفرومغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016107,
author = {لیلی متولی زاده نایینی and تجبر, ناصر and علی نژاد, محمدرضا and فائز پورآرین},
title = {بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2},
booktitle = {کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ماده چگال},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2، مغناطوتنگش موازی ، پادفرومغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2
%A لیلی متولی زاده نایینی
%A تجبر, ناصر
%A علی نژاد, محمدرضا
%A فائز پورآرین
%J کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ماده چگال
%D 2008

[Download]