چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام , 2010-06-14

عنوان : ( روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به جنبه‌ی انسانی توسعه با تکیه بر پارامترهایی مانند امید به زندگی، سطح سواد، میزان درآمد سرانه و... پس از این که برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نتوانست نتایج مورد انتظار را حاصل نماید در دستور کار نظریه‌پردازان توسعه قرار گرفت در این راستا برنامه عمران ملل متحد با انتشار گزارشی تحت عنوان توسعه‌ی انسانی در سال 1990 به آن جنبه‌ی رسمی‌تری داد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده‌های موجود روند تحولات و جابه‌جایی کشورهای اسلامی در دست‌یابی به شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در طول سه دهه‌ی گذشته (2007-1975) مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس نتایج اطلاعات منتشر شده توسط سازمان ملل متحد می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدکه روند تحولات شاخص توسعه‌ی انسانی در بین کشورهای اسلامی در طول سه دهه‌ی گذشته از یک نرخ رشد مثبتی برخوردار بوده به نحوی که تعداد کشورهای اسلامی با توسعه‌ی انسانی بالا از صفر به 11کشور در انتهای دوره رسیده است، امّا این گروه بیشتر کشورهای نفت‌خیز عربی را شامل می‌گردد. بنابراین رشد شاخص توسعه‌ی انسانی در این کشورها بیشتر متکی بر درآمدهای نفتی است تا تقویت بنیان‌های اقتصادی آن‌ها؛

کلمات کلیدی

, امید به زندگی, سواد, درآمد سرانه, توسعه انسانی, کشورهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016116,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی},
booktitle = {چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام},
year = {2010},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {امید به زندگی، سواد، درآمد سرانه، توسعه انسانی، کشورهای اسلامی؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی
%A عنابستانی, علی اکبر
%J چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
%D 2010

[Download]