اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی , 2010-05-18

عنوان : ( فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه‌ی بشر در جوامع روستایی، علاوه بر کارکرد مسکن شهری، نقش اقتصادی مهمی نیز ایفا می‌نماید. این امر به دلایل گوناگونی صورت می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... اشاره نمود. از میان عوامل اقتصادی، نوع معیشت و الگوی بهره‌برداری از محیط طبیعی به همراه سطح درآمد خانوارهای روستایی به نحو بسیار مؤثری توانسته است شکل و کاربری مسکن روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده‌های موجود اثرات اقتصاد روستایی را بر الگوهای مسکن در محدوده‌ی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدکه فعالیت‌های اقتصادی روستاییان در شکل‌گیری الگوهای مساکن روستایی به ویژه در نحوه‌ی آرایش فضایی عناصر کالبدی داخل مساکن ودر پاره‌ای از موارد بر شکل و سیمای ظاهری آن‌ها اثرات ماندگاری بر جای گذاشته است، که از ناحیه‌ای به ناحیه‌ی دیگر متفاوت خواهد بود.

کلمات کلیدی

, اقتصاد روستایی, اثرات کالبدی, مسکن, نواحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016117,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد روستایی، اثرات کالبدی، مسکن، نواحی روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%J اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی
%D 2010

[Download]