دومین همایش ملی شهر سالم , 2010-05-26

عنوان : ( عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رشد سریع شهرنشینی و افزایش مهاجرت‌های روستایی به نقاط شهری زمینه‌ای مساعد برای شکل‌گیری مناطقی در حاشیه‌ی شهرها فراهم آورد به طوری که حتّی شهرهای متوسط کشور مانند سبزوار را با پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خود تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله تلاش شد تا عارضه‌یابی اجتماعی از نواحی حاشیه‌ی شهر سبزوار ارائه شود. یافته‌ها نشان داد که نواحی حاشیه‌ای شهر سبزوار از روند مهاجرپذیری برخوردار بوده‌ و همراه با سطح پایین سواد، فقدان امکانات آموزشی، سطح پایین مشارکت، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، بیکاری و کمبود زمینه‌های اشتغال و نبود مدیریت کارآمد شهری امنیّت اجتماعی پایینی را برای شهروندان فراهم آورده است. با توجه به یافته‌ها، تأمین کمبودهای خدماتی مطابق طرح‌های مصوب، تقویت شوراها و دهیاری‌ها، ارائه‌ی الگوی ساختار اجتماعی مراکز جمعیتی و پیش‌بینی جمعیت‌پذیری هسته‌های جمعیتی در آینده پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, حاشیه‌نشینی, پیامد‌های اجتماعی, مهاجرت, مشارکت, ناهنجاری اجتماعی, سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016118,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها},
booktitle = {دومین همایش ملی شهر سالم},
year = {2010},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {حاشیه‌نشینی، پیامد‌های اجتماعی، مهاجرت، مشارکت، ناهنجاری اجتماعی، سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها
%A عنابستانی, علی اکبر
%J دومین همایش ملی شهر سالم
%D 2010

[Download]