کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله , 2010-04-21

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل )

نویسندگان: علی عاطفی , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از سازه ها دیوارهای برشی در امتداد هم قرار دارند. در حالتی که این دو دیوار با المانهای دوسر مفصل به یکدیگر متصل باشند نیروی جانبی وارد بر سازه به نسبت سختی خمشی این دو دیوار به آن ها وارد خواهد شد. در این مقاله عملکرد دو دیوار با استفاده از درجه کوپلینگ تحت اثر بارهای لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, دیوارهای برشی کوپل , مهاربند فولادی , سازه بلند , تحلیل غیرخطی دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016204,
author = {عاطفی, علی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل},
booktitle = {کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله},
year = {2010},
location = {کرمان - دانشگاه شهید باهنر, ايران},
keywords = {دیوارهای برشی کوپل - مهاربند فولادی - سازه بلند - تحلیل غیرخطی دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل
%A عاطفی, علی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
%D 2010

[Download]