علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (13-20)

عنوان : ( بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus )

نویسندگان: ابراهیم دورانی علیائی , محمد فارسی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره‌یاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus

کلمات کلیدی

انتقال ژن سیب‌زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016214,
author = {دورانی علیائی, ابراهیم and فارسی, محمد and باقری, عبدالرضا and بهزاد قره‌یاضی},
title = {بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {13--20},
numpages = {7},
keywords = {انتقال ژن سیب‌زمینی آگروباکتریوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus
%A دورانی علیائی, ابراهیم
%A فارسی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A بهزاد قره‌یاضی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]