پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (60), شماره (60), سال (2003-10) , صفحات (21-29)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند )

نویسندگان: سمر خیامیم , داریوش مظاهری , محمد بنایان اول , جواد گوهری , محمد رضا جهانسوز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند

کلمات کلیدی

بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016225,
author = {سمر خیامیم and داریوش مظاهری and بنایان اول, محمد and جواد گوهری and محمد رضا جهانسوز},
title = {بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2003},
volume = {60},
number = {60},
month = {October},
issn = {2423-5423},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند
%A سمر خیامیم
%A داریوش مظاهری
%A بنایان اول, محمد
%A جواد گوهری
%A محمد رضا جهانسوز
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2003

[Download]