مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (4), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (21-39)

عنوان : ( رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران )

نویسندگان: سیدمهران حسینی محالی , سیدمحمود طباطبایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران

کلمات کلیدی

, هیجان خواهی , برون گرایی , خشم , نوجوانان, پسر, بزهکار , تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016245,
author = {حسینی محالی, سیدمهران and سیدمحمود طباطبایی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {21--39},
numpages = {18},
keywords = {هیجان خواهی ، برون گرایی ، خشم ، نوجوانان، پسر، بزهکار ، تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران
%A حسینی محالی, سیدمهران
%A سیدمحمود طباطبایی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]