مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (4), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (125-144)

عنوان : ( خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات زیستی- اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد

کلمات کلیدی

, خصوصیات زیستی- اجتماعی , نوجوانان , دانش آموز, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016246,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {125--144},
numpages = {19},
keywords = {خصوصیات زیستی- اجتماعی ،نوجوانان ،دانش آموز، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]