نوآوری های آموزشی, دوره (8), شماره (31), سال (2009-12) , صفحات (7-36)

عنوان : ( ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , مسلم پرتو , غلام عباس سرشور خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متوسط عملکرد دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی در روخوانی صحیح قرآن در روش قدیم آموزش قرآن 4/14 (در مقیاس صفر تا بیست) است. یعنی دانش‌آموزان ایران در پایه‌ی پنجم‌ابتدایی به طور متوسط در هر صفحه‌ی قرآن 12 کلمه را درست نمی‌خوانند. هم چنین نتایج یافته‌های طرح مذکور نشان می‌دهند که تعداد افرادی که در روخوانی صحیح موفق به کسب حد نصاب مربوط به نقاط برش 50،60، 75 و90 درصدی شده‌اند، به ترتیب 83 درصد، 74 درصد، 52 درصد و 21 درصد هستند. یعنی اگر بر اساس نقطه‌ی برش 50 درصدی (10 از 20) داوری کنیم،‌ حدود 83 درصد دانش‌آموزان به هدف روخوانی صحیح نائل آمده‌اند.چنان چه نقطه‌ی تصمیم بر اساس نقطه‌ی برش 90 درصد تعیین شود،‌ تنها حدود 21 درصد افراد به هدف روخوانی صحیح دست یافته‌اند. در مجموع چنان چه برای قضاوت در مورد برنامه، نقطه برشی هفتاد و پنج درصدی تعیین شود (یعنی 20 کلمه غلط در 80 کلمه که حدود یک صفحه می‌شود) حدود 52 درصد دانش‌آموزان به حد نصاب لازم (و یا نمره بالاتر) دست یافته‌اند و به حد مطلوب هدف برنامه دست یافته‌اند. لازم به ذکر است که بر اساس یافته‌های پژوهش، حدود 5 درصد کل دانش‌آموزان موفق شده‌اند نسبت به روخوانی صحیح تسلط کامل پیدا کنند. لازم به ذکر است در طرح پژوهشی مذکور، هر تست روخوانی متشکل از چهار بخش و در مجموع 80 کلمه بوده است و با هر کلمه به مثابه‌ی یک سؤال رفتار شده است. بنابراین، هرکلمه به اندازه نمره‌ی کل تست را به خود اختصاص داده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که در این نظام امتیاز دهی، دانش‌آموزی که 40 کلمه را اشتباه خوانده است،‌نمره 10(از 20) را به دست آورده است. در صورتی که اگر نظام نمره‌گذاری به این نحو اعمال می‌شد که هر غلط یک نمره از 20 کم کند- مشابه آن چه هم اکنون تقریباً در درس املاء اعمال و انجام می‌شود یعنی کسر یک نمره (یا نیم نمره ) به ازای یک غلط – همین دانش‌‌آموزنمره‌ 20-کسب می‌کرد.

کلمات کلیدی

, ازشیابی برون داد , پایه پنجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016251,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and مسلم پرتو and غلام عباس سرشور خراسانی},
title = {ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی},
journal = {نوآوری های آموزشی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {31},
month = {December},
issn = {1735-1235},
pages = {7--36},
numpages = {29},
keywords = {ازشیابی برون داد -پایه پنجم ابتدایی-قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مسلم پرتو
%A غلام عباس سرشور خراسانی
%J نوآوری های آموزشی
%@ 1735-1235
%D 2009

[Download]