کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری , 2009-12-08

عنوان : ( نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن مراتب طولی دارد و در هر مرتبه از آنها معنی و ظهور خاصی آن مرتبه را دارد. در این نوشتار به مراتب طولی نور از دیدگاه دو عالم بزرگ پرداخته شده است و به تاثیرات سیدحیدر آملی و دیگران بر سبزواری توجه شده است.

کلمات کلیدی

, نور, تجلی, اشراق, نمود, ظلمت, ظاهر, مظهر, ولایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016265,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فرضعلی, فاطمه},
title = {نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری},
booktitle = {کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری},
year = {2009},
location = {قم, ايران},
keywords = {نور- تجلی- اشراق- نمود- ظلمت- ظاهر- مظهر- ولایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فرضعلی, فاطمه
%J کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری
%D 2009

[Download]